BIJGEWERKT
Maandag 8 April, 2019

HOME


 

TOELATINGSEISEN LIDMAATSCHAP OTC

U bent nog geen lid van de OTC en daarom nodigt het OTC bestuur u uit om aspirant lid* te worden van de OTC. Indien u Nederlander óf Nederlander van geboorte bent en uw aanvraag mondeling of schriftelijk wordt ondersteund door twee OTC leden en aan tenminste één van onderstaande voorwaarden voldoet op de eerstvolgende OTC reünie, dan kunt u nu alvast de aanvraag indienen.

1. Gedurende 25 jaar of langer in het bezit zijn van een geldig registratiebewijs.
2. 65 jaar of ouder is en minstens 10 jaar in het bezit zijn van een geldig registratiebewijs.

Het lidmaatschap bedraagt eenmalig € 35,- inclusief OTC certificaat en de OTC insigne
Op de eerstkomende OTC reünie verwelkomen wij de nieuwe leden. Het certificaat en de insigne worden dan persoonlijk uitgereikt door de voorzitter van de OTC.

Indien u op deze datum voldoet aan de eisen van het lidmaatschap wordt het ASPIRANT lidmaatschap direct omgezet in het OTC lidmaatschap voor bepaalde tijd.

Alle velden gemerkt met * zijn verplicht.

PERSOONLIJKE GEGEVENS    
Huidige Call*  
Vroegere Call  
Volledige voornaam*  
Tussenvoegsel  
Achternaam*  
Voornaam (roepnaam)*  
Aanspreektitel*  ADRESGEGEVENS    
Straat*  
Huisnummer*  
Plaats*  
Postcode*  
Telefoonnummer*  
Email*  
OTC INFORMATIE    
Eerste zendmachtiging/registratie*   d-m-yyyy
Geboorteplaats*  
Geboortedatum*   d-m-yyyy
Radioregistratie*  


(CW included)


Aanvraag ondersteund door OTC Call 1*  
Aanvraag ondersteund door OTC Call 2*  
Toelatingseis OTC lidmaatschap*  Nederlander*  
Aanvrager ondersteunt OTC doelstellingen en richtlijnen*   JA
Aanvraag naar waarheid ingevuld:  

* Het OTC bestuur behoudt zich altijd het recht voor het lidmaatschap nader te beoordelen, af te wijzen, of in te trekken.

SUCCESVOL
Na succesvol verzenden ziet u het volgende bericht.

FOUT Het formulier is niet goed ingevuld en dient u het opnieuw in te vullen.

TERUG NAAR BEGIN