+


BIJGEWERKT
Donderdag 17 Oktober, 2019

PI4OTC
vanaf zaterdag 4-1-2020
09.00 op 3.655 kHz

HOME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

CLUBCALL OLD TIMERS CLUB PI4OTC
QRA PI4OTC is géén verenigingszender, maar de clubcall van de OTC.
Vanaf 4-1-2020 QRG 3.655 kHz QTR 09:00 QZU zaterdag
t/m 25-12-2019: QRG 3.692 kHz QTR 09:00 QZU woensdag.

bekijk het actuele uitzendschema voor PI4OTC onder aan deze pagina.

De eerste uitzending #01 van PI4OTC werd gehouden op 22 april 2015 met 32 deelnemers. William, PA0WFO (SK 24-4-2018) uit Oostvoorne was initiatief nemer en OTC netleider van het eerste uur. Hij leidde van 2014 tot en met 2018 op 3.692 MHz elke morgen de "Am Berg" ronde in goed banen. Er bleek in het verleden weinig animo te zijn voor een OTC-ronde en daarom is er besloten om dezelfde frequentie en tijd te gebruiken als de "Am Berg Ronde".

HET BEGIN VAN PI4OTC
Tijdens de OTC jaarvergadering van 2015 is voorgesteld om te starten met een PI4OTC ronde. Het bestuur heeft in overleg met William (PA0WFO / SK) toen besloten dat hij op woensdag op dezelfde frequentie (3.692 kHz) als de Am Berg ronde, de clubcall PI4OTC zou gaan gebruiken. De OTC ronde was een feit! In een later stadium zou het bestuur dan kunnen beoordelen hoe dit initiatief verder uitgebouwd kon worden door een eigen profiel te kneden.

DE OTC RONDE IS GEEN ''AM BERG'' RONDE
De laatste is genoemd naar de Campingplatz Am Berg in Bad Bentheim waar de stichters
(PA0A, PA0AER en anderen) elkaar jaarlijks tijdens de DNAT ontmoetten en besloten dat het ook wel leuk zou zijn elkaar regelmatig op 80m te werken om over techniek en experimenten korte dialogen te voeren. Na PA0A, (2008-2012), PA0PAF (2012-2014) en PA0WFO (2014-2018) wordt het Am Berg Net nu geleid door PA0GJH en heeft een heel ander karakter dan de initiatiefnemers van weleer destijd voor ogen hadden.

PROFILERING
De uitzending van PI4OTC is er niet alleen om dezelfde groep mensen met elkaar in contact te brengen, maar staat tevens voor promotie van de activiteiten van de OTC. Het doel is niet om zoveel mogelijk in-melders te krijgen, maar een bredere populariteit onder de Nederlandse zendamateurs te verkrijgen. Tevens zijn op zaterdag, in tegenstelling tot de zondag, veel zendamateurs in de gelegenheid deel te nemen aan de PI4OTC ronde.

De OTC is een gezelligheidsclub waar ervaren zendamateurs (leden en niet-leden) elkaar in een ongedwongen sfeer op 80m kunnen ontmoeten. Zoals eerder vermeld is het plan ontstaan om veranderingen door te voeren in het profiel van de OTC-ronde maar niet in het concept. Het wordt nog steeds op prijs gesteld dat mensen zich in-melden in de gezellige en leerzame OTC-ronde, maar ook het promoten van de OTC door middel van het in de lucht brengen van PI4OTC is een doel van deze activiteit. De PI4OTC gastoperator heeft hierin een specifieke taak waarbij hij/zij het karakter van de OTC uitdraagt en een verbindende factor is tussen de deelnemers.

Tevens is het de bedoeling dat de gastoperator de OTC website gebruikt als informatiebron om wetenswaardigheden met de deelnemers te delen. Op deze manier kan er meer aandacht gegeven worden aan nieuwsfeiten en ontwikkelingen die interessant zijn voor alle luisteraars.

GASTOPERATOR
* Draagt het karakter van de OTC uit.
* Geeft een inleiding voordat hij/zij begint met de presentielijst.
* Is een "Host" en promoot de OTC.
* Gebruikt de OTC website om deelnemers te informeren.
* Die ontvangen en luisteren belangrijker vindt dat zenden en praten
* Is de verbindende factor tussen deelnemers.
* Zet zijn eigen belevenissen niet op de voorgrond.
* De PI4OTC ronde is er voor de deelnemers!
* Hij/zij bezit een goed werkend RX en TX station.
* Respecteert de toegekende frequentie +/- QRM.
* Maakt het niet te lang, 10.00 uur is ongeveer einde ronde.
* Is betrokken bij de OTC en de activiteiten.

* Een dialoog is een gesprek tussen verschillende mensen, waarin een vrije gedachtenwisseling plaatsvindt, wat tot nieuwe inzichten leidt bij de betrokkenen. Kenmerkend is dat er betekenissen ontstaan die zonder dialoog niet tot stand hadden kunnen komen. Écht luisteren ligt aan de basis hiervan.

GASTOPERATOR WORDEN?
Word je graag samen met een aantal andere collega's de stem van de Old Timers Club in een flexibele terugkerende planning? Ben je in het bezit van een goed zend- en ontvangststation en kun je een verbindende factor zijn waarbij je het karakter van de OTC op geheel eigen wijze kan combineren met af en toe een uurtje vrije tijd op zaterdagmorgen?

Meld je HIER aan om gastoperator te worden van PI4OTC.
Mocht de link niet werken, dan kun je ook een email sturen naar: gastoperator{at}oldtimersclub.info

HOOGTEPUNTEN PI4OTC-NET
- Eerste uitzending #01 van PI4OTC werd gehouden op 22 april 2015 met 32 deelnemers.
- 100e uitzending PI4OTC is gehouden op 15-3-2017
- Uitzending #141 op 27-12-2017, geleid door Peer, PA2PBT (PA0PBT) had 41 inmelders
- 22-08-2018 uitzending #175 werd uitgevoerd door TEAM DNAT vanuit Campingplatz Am Berg.
- 13-2-2019 voor de 200e maal is PI4OTC in de lucht gebracht met 53 inmelders.

Onderstaand overzicht geeft het gemiddelde aantal inmelders aan die mee doen in het OTC-Net.
De gekleurde trendlijn geeft het verloop en gemiddelde inmelders per jaar weer.

PLANNING OPERATOR
Op de website van de OTC staat de meest actuele planning van de gastoperators.
Indien de datum niet schikt; graag onderling ruilen. Ook graag dan een CC-bericht met de aangepaste planning naar

LOG INSTUREN
• Enkel en alleen versturen naar 
• Platte tekst
• Hoofdletters
• Alles onder elkaar
• Zonder spaties of extra lege regels
• De ‘’nul’’ in de roepletters ook als cijfers genoteerd
• Zonder lees – of speciale tekens
• Géén {call}/A/P/M a.u.b. (gebruik bestaat niet meer)

Indien het log op de juiste manier wordt aangeleverd, zal na ontvangst het resultaat op de
website worden gepubliceerd.

UITZENDSCHEMA PI4OTC ( T/M 25-12-2019)
QRG 3692 KHz QTR 09.00 tot 10.00 (lokale tijd) OTC-net onder de call PI4OTC.
De coördinator van PI4OTC (Hans Weijers, PA0HWB) stelt het volgende uitzendschema voor:

QSL KAART
Er is een fraaie QSL kaart beschikbaar voor gemaakte verbindingen.
De QSL manager is HIER te vinden.

OTC LEDEN
Heeft u een leuke activiteit of wilt u zomaar eens onze eigen clubcall activeren, stuur dan een bericht naar de coördinator van PI4OTC door gebruikt te maken van het CONTACT formulier en kies PI4OTC GASTOPERATOR

* PI4OTC is als clubcall alleen te gebruiken door leden van de OTC club.

CONTACT
Voor alle andere vragen, suggesties of opmerkingen kunt u ook gebruik maken van dit CONTACT formulier