OTC HOME


Draaginsigne


OTC Certificaat

 

TOELATINGSEISEN LIDMAATSCHAP NEDERLANDSE OTC

U bent nog geen lid van de OTC en daarom nodigt het OTC bestuur u uit om aspirant lid* te worden van de OTC. Indien u nu Nederlander óf ooit Nederlander van geboorte bent (indien u geëmigreerd bent en in het buitenland woont) en uw aanvraag mondeling of schriftelijk wordt ondersteund door twee OTC leden en aan tenminste één van onderstaande voorwaarden voldoet op de eerstvolgende Dag van de OTC, dan kunt u nu alvast de aanvraag indienen.

1. Gedurende 25 jaar of langer in het bezit zijn van een geldig registratiebewijs.
2. 65 jaar of ouder is en minstens 10 jaar in het bezit zijn van een geldig registratiebewijs.

Het lidmaatschap bedraagt eenmalig € 40,- inclusief speciale OTC certificaat en draaginsigne.
Op de eerstkomende DvdOTC verwelkomen wij de nieuwe leden. Het certificaat en de speciale herinnering worden dan persoonlijk uitgereikt. Indien u op deze datum voldoet aan de eisen van het lidmaatschap wordt het ASPIRANT lidmaatschap direct omgezet in het OTC lidmaatschap voor onbepaalde tijd.

*Alle velden en de CAPTCHA (ik ben geen robot) zijn verplicht om in te vullen.

PERSOONLIJKE GEGEVENS    
Huidige Call*  
Volledige naam*  
ADRESGEGEVENS    
Straat en huisnummer*  
Postcode*  
Woonplaats*  
Telefoonnummer*   mobiel of standaard
Email*  
OTC INFORMATIE    
Datum radiozendamateur*   d-m-yyyy (1e registratie)
Geboortedatum*   d-m-yyyy
Registratie*  


(CW included)


Ondersteund door 1*   OTC lid of OTC bestuurslid CALL
Ondersteund door 2*   OTC lid of OTC bestuurslid CALL
Toelatingseis KEUZE*  Nederlander*  
Aanvrager ondersteunt OTC doelstellingen en richtlijnen*   JA
Naar waarheid ingevuld:  

Het OTC bestuur behoudt zich altijd het recht voor het lidmaatschap nader te beoordelen,
af te wijzen, of in te trekken.