1


OLD TIMERS CLUB
BIJGEWERKT: 15-04-2024

Kik op de afbeeldingen
De Nederlandse OTC is een club van ervaren zend-amateurs en hun partners die elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten. Aan verenigingszaken wordt niets gedaan.

OTC WEBSITE
HOME
PI4OTC
ARCHIEF NIEUWS OTC

CONTACT
LID WORDEN
LEDENLIJST
LEDEN STATISTIEK
SILENT KEYS
BESTUUR OTC
FOTO'S
QSL VERSTUURD
QSL KAART
HISTORIE
NIEUWSBRIEVEN

WEBMASTER
AVG

LINKS
CRYPTO MUSEUM
CRASH MUSEUM
BLOG PA0WFB
RADIO KOOTWIJK
PI4SRS
NVHR (NED.VER.HIST.RADIO)
TELECOM ERFGOED
WEBSDR OSCAR 100
CAMRAS WEBSDR
PI4HAL
VE1RT (VE OTC)
RAOTA (UK OTC)

PROPAGATIE
IONOGRAMMEN LEZEN
DIGISONDE DOURBES
VOCAP ONLINE
ONTVANGST-RAPPORT

INFORMATIEF
RUISDREMPEL
S-METER AANWIJZING
K9YC (RF SOURCE)
RAZZIES MAANDBLAD
DARU MAGAZINE
COMMUNICATOR
HAM RADIO RTLSDR

COMMERCIE
OKAPHONE
VANDIJKEN
MARKTPLAATS ZA


ASPIRANT 2024-2025

15/04/2024 PA3GAZ

SILENT KEY 2024-2025
08/04/2024 (93) PA0BOA

*Datum = RX via email of contact


CRYPTO MUSEUM


RF SEMINAR
KLIK

KIJVEN
Een tijdje geleden hadden wij een goed EMC gesprek met Ruud over de AARDE. In een woelig radiospectrum vol onzekerheid over de toekomst, verlangen zendamateurs naar positieve impulsen. De AARDE geeft zo’n impuls op de 22e. Een periode waarin wij de waarde van de AARDE beseffen, welke schoonheid de AARDE meebrengt. Wie heeft er gelijk, de geleerde BELG, de gepensioneerde GITARIST, de rondel(ei/ij)der, de BUITENSTAANDER of de VAKMAN, die zegt dat AARDEN zowel een tijdsaspect als een ruimtelijke eigenschap heeft. Als wij goed GEAARD zijn, leven wij voornamelijk in het HEDEN.


PESACH
Het sneeuwt en het is koud is UTSJOKI, echt geen weer om actief te zijn, dus wij slaan hoofdstuk 9-6 (pag.246) van de 19e editie van het ARRL ANTENNA Book maar weer eens open. Frank Witt (AI1H) heeft het bij het juiste eind. Van deze ANTENNE kan geen verbetering in antenneversterking of -patroon worden verwacht ten opzichte van een DIPOOL met dunne DRADEN. Met de bescheiden mate van breedbandigheid zijn de nadelen: de kosten en het gewicht van de coax. Om nog maar te zwijgen over het verlies in de kabel. ALTERNATIEVEN zij er genoeg. Hij die een stedelijke omgeving verheerlijkt begrijpt het niet. Uit diverse wetenschappelijke studies BLIJKT echter dat juist de natuur ons gelukkiger maakt. Het maakt ons mentaal minder vermoeid en herstelt ons aandachtsvermogen.
Prettig PASEN en tot 7 april.MIDGETS
Wat is het verschil tussen een PROFESSIONAL en een BRODDELAAR? Deze week zijn wij teruggekeerd van een korte VAKANTIE en hebben besloten om alleen nog BIOCIRCULAIRE kunststoffen te gebruiken. Waar komt die storing op HF toch ineens vandaan?. Is het de COAX SWITCH? of het PLUGJE?, of toch de KABELGOOT bij de buren. Bij het opruimen kwamen wij een DWERG tegen, die lijkt op een SCHAKELAAR, en niet op de ACORN van Hauser en Curry. Deze ACORN heeft een elektronische oscillatorschakeling, waarin de afgestemde KRING wordt gevormd door TWEE in serie geschakelde spoelen met daaraan parallel een condensator. Dus niet die andere oscillatorschakeling, met een afgestemde LC-kring die wordt gevormd door twee condensatoren en EEN spoel. Deze
TECHNIEK gebruikt bijna elke OTC-er, maar misschien
ONBEKEND. Hartley en Colpitts doen bijna hetzelfde, maar zijn toch verschillend van opbouw. TICKETS al besteld?


IT GIET ON
Wij werken niet op repeaters maar Mr. Narrow, ON7WP wel. Die heeft blijkbaar een ZWAAI probleem. Half-cut 108 cel 415WP Monokristallijn lijken GOEDKOPER dan ooit. Bij ESTG zijn ze zes Euro minder, maar alleen met inlog. Je kunt alles met TORCH of AHMIA opzoeken in een UI, maar wij geven de voorkeur aan die uit de ALLIUM familie. Of gewoon in de digitale boekenkast DUCKEN. Het alternatief voor elke dag luisteren naar de alles-wetenden, is het raadplegen van het ORANJE boekje van kennis. Of voor als je een keer een SNOERTJE of SCHROEFJE nodig bent voor een NPT-BUNG of VERBINDING. Super handig als het om SPANNING gaat. Of je eens verdiepen in de RJ45. Goed nieuws over 7073 voor 2024, het wordt gecontinueerd. We hebben er lang op moeten wachten, maar binnenkort gaat het dan toch GEBEUREN....
LID WORDEN
Om lid te worden van de Nederlandse OTC moet u als kandidaat voor het lidmaatschap door tenminste twee OTC-leden worden ondersteund. (LEDENLIJST). De Oldtimer is Nederlander óf Nederlander van geboorte (indien u geëmigreerd bent en in het buitenland woont) en voldoet aan één van de volgende voorwaarden: 1. Gedurende 25 jaar of langer in het bezit zijn van een geldig registratiebewijs. 2. 65 jaar of ouder is en minstens 10 jaar in het bezit zijn van een geldig registratiebewijs.

Het lidmaatschap bedraagt slechst eenmalig € 40,- inclusief speciale OTC CERTIFICAAT en DRAAGINSIGNE.


Geen NIEUWSBRIEF ontvangen?
Geen nood, HIER staan ze allemaal. Check ook extra de LEDENLIJST of uw call op ACTIEF staat. Indien u op NON-ACTIEF staat, ontvangt u geen email.

ASPIRANT
Op de eerstkomende DvdOTC in De Soester Duinen in Soest, verwelkomen wij de nieuwe leden. Het certificaat en de speciale herinnering worden dan persoonlijk uitgereikt. Indien u op deze datum voldoet aan de eisen van het lidmaatschap wordt het ASPIRANT lidmaatschap direct omgezet in het OTC lidmaatschap voor onbepaalde tijd.

U kunt HIER het lidmaatschap van de OTC aanvragen.


PI4OTC
De clubcall is elke zaterdagmorgen in de lucht! PI4OTC is géén verenigingszender, maar de clubcall van de OTC. 3660 KHz 09:00. En regelmatig op 7073 KHz 12:00. OTC-net onder de call PI4OTC. Zie HIER het actuele uitzendschema voor PI4OTC. De uitzending van PI4OTC is er niet alleen om dezelfde groep mensen met elkaar in contact te brengen, maar staat tevens voor promotie van de activiteiten van de OTC. Het doel is een bredere populariteit onder de Nederlandse zendamateurs te verkrijgen.
ARCHIEF
De OTC vindt het een helder signaal dat zovelen vanuit de neerlandistiek, makers en organisaties vanuit het culturele veld het belang van lezen onderschrijven en zich ervoor willen inzetten het lezen in deze tijd te stimuleren. Het recente onderwijsonderzoek Pisa, waaruit blijkt dat de leesvaardigheid in Nederland achteruit holt, stemt ons inderdaad zeer zorgelijk.
Vandaar is het OTC archief, altijd toegankelijk!


HISTORIE OTC
Wie van hen het initiatief heeft genomen weten we niet maar in 1950 besluit een aantal Rotterdamse en Haagse zendamateurs tot de oprichting van een Nederlandse gezelligheidsclub voor oudere zendamateurs. In ons jargon Old -Timers genaamd. De groep bestond uit de volgende OM's: A. Moerman, PA0BK – A.N. Dekker, PA0DA – G.W.J.v.d.Water, PA0HR – J. Stufkens, PA0JK – H.M.E. Linse, PA0UB – G.v. Rhijn, PA0VR – J.S. Kanters, PA0ZO en C.M. Zoetmulder, PA0ZM. Op 26 oktober 1950 wordt de club ten huize van PA0UB opgericht. De oprichtingsakte is een handgeschreven blocnote velletje. Lees het volledige artikel: HIEROTC BESTUUR
Het OTC bestuur bestaat uit leden die op vrijwillige basis en geheel belangeloos, naast hun andere dagelijkse verplichtingen, de OTC runnen, de Dag van de OTC (DvdOTC) organiseren de website bijhouden, PI4OTC uitzendingen coördineren, de OTC promoten op de DvdRA en alle overige zaken regelen.


STATUS
Onderstaande leden hebben zich zelf afgemeld voor onze nieuwsberichten, of er is geen email adres bekend in de administratie. Er wordt hierdoor dus géén persoonlijke uitnodiging voor de DvdOTC of nieuwsberichten meer verstuurd. Raadpleeg de LEDENLIJST voor uw eigen status in de administratie. U kunt HIER uw email adres doorgeven via het contactformulier op de website, voor het reactiveren van uw status.