OTC 462 leden

De OTC is een gezelligheidsclub waar ervaren zendamateurs en hun partners elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten. Aan verenigings-zaken wordt niets gedaan.

BIJGEWERKT

Donderdag, 19 September, 2019

HOME

OTC
LID WORDEN
LEDENLIJST
VERJAARDAGSLIJST
SILENT KEYS *VANAF 1975
BESTUUR OTC
PI4OTC
LOGBOEK PI4OTC
AVG
CONTACT

INFORMATIE
FOTO'S
QSL KAART
65 JAAR OTC
NIEUWSBRIEVEN
ARCHIEF NIEUWS
ONTVANGST-RAPPORT
RUISDREMPEL
S-METER AANWIJZING
IONOGRAMMEN LEZEN

LINKS
VE1RT (VE OTC)
RAOTA (UK OTC)
CRYPTO MUSEUM
CRASH MUSEUM
OTC BLOG PA0WFB
RADIO KOOTWIJK
SRS
K9YC
SV1AFN
CALL IN CW
DIGISONDE DOURBES

KOOP-VERKOOP
MARKTPLAATS ZA
HAMPLACE
UBA BEURS
EBAY
FUNKBOERSE
KLEINANZEIGE
REICHELT


ASPIRANT LID 2018/19

09-09-2019 PA1CW
04-08-2019 PH9GRC
15-06-2019 PA0PRG
30-05-2019 PA0JBK


SILENT KEY 2018/19

06-09-2019 PA7BAS
16-07-2019 PA0CLQ
19-06-2019 PA0IB
22-05-2019 PA0STE

12-05-2019 PA0HAR (I2HZB)
23-04-2019 PA0VRC
10-04-2019 PA0ANK


OTC WIJZIGINGEN 2019
PA3AJI --> PA0VAM
SINUSOÏDE
Naast de multimeter is de oscilloscoop het meest gebruikte meetinstrument. Niet voor niets dat er dan ook vele modellen gemaakt worden, elk met verschillende eigenschappen en dito prijzen. Tegenwoordig is er een verscheidenheid aan analoge, digitale of hybride scopen op de markt tegen prijzen die bereikbaar zijn voor (bijna) elke beurs.

Is die zender correct afgesteld? Hoe ziet mijn CW-golfvorm eruit? Zit er rimpel op mijn voeding? Dit boek met 113 pagina's geeft een schat aan informatie over dit handige hulpmiddel: ''De Scoop''.

HIER kan je zonder subsidie, meten of je het weet. Heb je liever uitleg in het Nederlands, bekijk dat het de SCOOP TUTORIAL van PA4TIM

Veel leesplezier toegewenst!


VERZETSMAN GOOSSEN RIJNDERS UIT TIEL
We denken de oorlog te kennen maar intussen duiken er, ook 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, nog altijd nieuwe verhalen op. Nog altijd worden er in archieven of in koffers op zolders documenten gevonden die het begin zijn van nieuwe verhalen. Er is nog zoveel niet verteld. Aan het begin van het herdenkingsjaar 75 jaar vrijheid, in dit programma aandacht voor onbekende oorlogsverhalen. De Tielcase is een van die verhalen. In Tiel en Wamel werd eind 1944 een aantal mannen opgepakt. Minstens zeven van hen zijn spoorloos verdwenen. Deze verdwijningen stonden na de oorlog bij justitie te boek als de Tielcase.

HIER
KUN JE DE UITZENDING BEKIJKEN

Een van de mannen was de grootvader van Jan Rijnders (PA0CHS). Rijnders zoekt al jarenlang naar de ware toedracht van wat er met zijn opa en de andere mannen is gebeurd Of hij er ooit achter zal kunnen komen is de grote vraag. Maar opgeven doet hij niet: 'Ik wil mijn opa de begrafenis geven die hij nooit gehad heeft. Ik wil dat de cirkel rondkomt.'


KAN IEMAND MIJ EEN RAPPORTJE GEVEN?
''De sterkte van het ontvangen signaal is S5, en dat is juist is, want ik heb een geijkte S-meter..."
De Icom-7300 is erg populair is bij veel amateurs op 80m en gebruikers van deze transceiver geven vaak de meest onwaarschijnlijke signaalrapporten. Echter hier kunnen ze niets aan doen, want ze geven alleen maar door wat ze op het display van de IC7300 valt af te lezen.

IARU S-METER
Over de aanwijzing van de S-meter van een (amateur-) ontvanger is heel lang gedebatteerd tussen de amateurradio gemeenschap en de fabrikanten van ontvangers hiervoor. Volgens de definitie van de IARU uit 1981 komt voor signalen op de HF-banden, de aanduiding S-9 overeen met een signaalvermogen van -73 dBm wat overeenkomt met een vermogen  van 50 nW in 50 Ohm, hetgeen neerkomt op een spanning van 50 uV., over deze weerstand.

*De omschrijving van de waarneming in het bereik S9+10dB tot en met S9+60dB komt geheel voor rekening van een persoonlijk beredeneerd oordeel over de betekenis van deze waarneming. ;o)

PRAKTIJKTEST
Tijd om de S-meter van deze, tot in de hemel geprezen Icom descendent, eens aan de tand te voelen! Gelukkig een medenkend OTC lid gevonden die bereid is om de IC7300 aan de HF generator te leggen. die zodanig wordt afgesteld, dat de spanning over een afsluitweerstand van 50 Ohm op deze generator, juist een waarde van 50 microvolt laat zien. Vervolgens wordt deze 50 Ohm afsluitweerstand verwijderd en wordt de generator aangesloten op de IC7300. De meting is uitgevoerd op 80m met een draaggolf zonder modulatie waarbij de verzwakker en de préamp van de IC7300 zijn uitgeschakeld. We zien hier dat beneden S5 de IC7300 nul aangeeft en dat van S5 tot S9 de stapjes 3dB per S-punt zijn, terwijl dit 6dB moet zijn. Boven de S9 is alles weer zoals het hoort en gedraagt de IC7300 zich netjes.

Hier blijkt ook uit waarom bij gebruik van deze ontvanger in een storingsvrije omgeving en als antenne een dipool van 2x20m de S-meter nul aangeeft en geen S4 (-103dBm) zoals zou moeten gezien de atmosferische ruis die op 80m altijd prominent aanwezig is. Om echt een indruk te krijgen van de ontvangst kwaliteit dient daarom bij elk sterkte rapport ook een indruk gegeven te worden van het achtergrond lawaai waar tegen dit station wordt ontvangen. Een rapport van S9 tegen een achtergrond van S6 krijgt eigenlijk dan pas enige betekenis.

SUBJECTIEVE SCHAAL
In de volgende grafiek is het verschil van de IC7300 S-meter aanwijzing t.o.v. geijkte S-meter aanwijzing weergegeven in procentuele afwijking. De aanwijzing van de IC7300 is hier slechts als voorbeeld genomen, maar soortgelijk gedrag is geldig voor de meeste in gebruik zijnde transceivers.
Slechts enkele SDR radio's voldoen volledig aan de eisen die door de IARU aan de S-meter worden gesteld. Hier blijft de calibratie ook in stand bij het inschakelen van de voorversterker of de verzwakker en dit is natuurlijk zoals het moet. Een SDR ontvanger is daarmee tevens een meetinstrument met een groot meetbereik en een voortreffelijke lineariteit. Het niveau van het signaal dat via de antenne de ontvanger bereikt blijft precies gelijk ook al veranderen wij de instellingen van de ontvanger.

De S-meter aanwijzing is daarom ook alleen nuttig om te vergelijken tussen de signalen van verschillende stations en om het tegenstation een indruk te geven van de kwaliteit waarop zijn signaal wordt ontvangen.

Als je je nu afvraagt of het geven van een signaal rapport überhaupt enige zin heeft, lees dan HIER verder.

Je kunt ook nog de Electron juni 2012 erbij pakken. Daar staat een aardig verhaal over de formule van Harald T. Friis over het verband tussen de veldsterkte ter plaatse van een aangepaste, halve-golf dipool antenne en het vermogen dat in deze antenne wordt ontwikkeld. Of gewoon PA0MBO over SNR

 


HET S-RAPPORT
Ook wij luisteren wel eens op 3.692MHz waar het met regelmaat gaat over de condities en het geven van S-rapporten. Bij herhaling wordt er door iemand geroepen dat het ontvangen signaal S0 (nul) binnenkomt bij een ruisvloer van -130dBm (?). Door sommigen wordt dit wel beuzelpraat genoemd.

De signaalsterkte is het signaal dat aan wordt geboden bij de antenne connector en zonder modulatie, dus minimale bandbreedte. In 1981 is door de IARU regio 1 vastgesteld dat S9 gelijk staat aan -73 dBm bij 50 Ohm voor ontvangers tot 30 MHz. Bijna iedereen weet dat met een S-meter de ontvangen signaalsterkte van een ontvanger worden weergegeven op de logaritmische schaal met als definitie (<30MHz) -121dBm tot en met +27dBm. (S1 t/m S9+100dB). Alhoewel er vanaf +13dBm menig ontvanger door zijn hoeven gaat omdat het neonlampje achter in de buizen (zend-) ontvanger wel heel erg fel begint te branden.

Als er geen signaal wordt ontvangen is de spanning doorgaans 0 volt. Dit is meteen al het eerste probleem omdat de logaritmische meterschaal telkens een S-punt minder aangeeft wanneer de spanning op de ingang van de ontvanger wordt gehalveerd. De aflezing S0 betekent daarom dat het signaal op de ingang weer de helft is van de waarde bij de aflezing S1. Als je niets ontvangt, kun je geen rapport geven. Het laagste rapport dat je kunt geven in de praktijk op 80m is dus S1, -121dBm ontvangen vermogen of 0,20 μV ontvangen spanning.

Daarom pakken wij graag  Electron van november 2007 en april 2008 uit de vuilnisbak om het artikel over ''Het telefonie ontvangst-rapport'' van Bob van Donselaar (ON9CVD) weer eens onder ieders aandacht te brengen. (zonder blauwe achtergrond) Lees dan ook in een ruk even het betoog over atmosferische ruis op de HF banden door. Nu wordt het een stuk gemakkelijker om een rapport op waarde te beoordelen.

Als iemand dus vertelt dat hij in zo'n rustige omgeving woont dat zijn achtergrond ruis op de tachtig meterband altijd lager of gelijk is dan S2 op zijn sterkte indicator, kun je hem dus vertellen dat met grote waarschijnlijkheid zijn S-meter nodig geijkt moet worden of dat zijn antennesysteem hem op die frequentie een verlies levert van enkele S-punten. Hij begrijpt dan misschien ook waarom anderen met hetzelfde zendvermogen zoveel meer DX verbindingen kunnen maken! (quote: BvD)


BESTUUR OTC
Het OTC bestuur bestaat uit leden die op vrijwillige basis, naast hun andere dagelijkse verplichtingen, de OTC runnen, de Dag van de OTC (DvdOTC) organiseren de website bijhouden, PI4OTC uitzendingen coördineren en overige zaken regelen.

Voorzitter: Hans Weijers PA0HWB
Penningmeester: Derk van Dijken PA0DVD
Secretaris: Henk van der Honing PA1A

CLUBCALL OLD TIMERS CLUB PI4OTC
Elke woensdag is PI4OTC in de lucht! PI4OTC is géén verenigingszender, maar de clubcall van de OTC. QRG 3692 KHz QTR 09:00 tot 10:00 (lokale tijd) OTC-net onder de call PI4OTC.
Zie HIER het actuele uitzendschema voor PI4OTC

HISTORIE OTC
Wie van hen het initiatief heeft genomen weten we niet maar in 1950 besluiten een aantal Rotterdamse- en Haagse zendamateurs tot de oprichting van een gezelligheidsclub voor oudere zendamateurs. In ons jargon Old -Timers genaamd. De groep bestond uit de volgende OM's: A. Moerman, PA0BK – A.N. Dekker, PA0DA – G.W.J.v.d.Water, PA0HR – J. Stufkens, PA0JK – H.M.E. Linse, PA0UB – G.v. Rhijn, PA0VR – J.S. Kanters, PA0ZO en C.M. Zoetmulder, PA0ZM. Op 26 oktober 1950 wordt de club ten huize van PA0UB opgericht. De oprichtingsakte is een handgeschreven blocnote velletje. Lees het volledige artikel: HIER

LID WORDEN VAN DE OTC
Om lid te worden van de OTC moet u als kandidaat voor het lidmaatschap door tenminste twee OTC-leden worden ondersteund. (LEDENLIJST). De Oldtimer is Nederlander óf Nederlander van geboorte en voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
1. Gedurende 25 jaar of langer in het bezit zijn van een geldig registratiebewijs.
2. 65 jaar of ouder is en minstens 10 jaar in het bezit zijn van een geldig registratiebewijs.

OPMERKINGEN
1. Het bestuur behoudt zich het recht voor de kandidatuur en het lidmaatschap nader te beoordelen.
2. De éénmalige contributie bedraagt minimaal € 35,- (inclusief insigne en certificaat). U kunt HIER het lidmaatschap van de OTC aanvragen.

CONTACT OPNEMEN
U kunt gebruik maken van het CONTACT formulier voor al uw vragen en opmerkingen.

BANKREKENING OTC
OTC IBAN NL07INGB0003163549
U kunt de OTC ook ondersteunen door een donatie te doen onder vermelding uw CALL.
Alvast onze hartelijke dank!