OLD TIMERS CLUB
Sinds 26 oktober 1950

OTC 461 leden

BIJGEWERKT
Woensdag 21 Maart, 2018 12:59
*SK LIJST BIJGEWERKT 1998

HOME
LID WORDEN
VERJAARDAGLIJST
LEDENLIJST
LEDEN ZONDER EMAIL
SILENT KEYS *VANAF 1998
BESTUUR OTC
ARCHIEF
NIEUWSBRIEVEN
PI4OTC
CONTACT
2018 REÜNIE

LINKS
HAMNEWS
VERON
DKARS
VRZA


ASPIRANT LID 2017/18
06-03-2018 PA0CVE
15-02-2018 PA0GEH
21-01-2018 PA2JS
17-01-2018 PA0Z
05-01-2017 PA3EDR
17-12-2017 PA0QRP
23-11-2017 PA3DYA
07-11-2017 PA3EWG
07-11-2017 PA0GSM
07-11-2017 PA0DGR
07-11-2017 PA2JW
07-11-2017 PA1RVG
07-11-2017 PF0IS
07-11-2017 PA3DFR
07-11-2017 PE1BTF
18-10-2017 PE0JCH
25-09-2017 PA0PRA
16-06-2017 PA3GYZ
25-04-2017 PE1ADY


SILENT KEY 2017/18

21-02-2018 PA0LL
26-11-2017 PA0TR
26-11-2017 PA0CWR
02-11-2017 PA3FGM
22-10-2017 PA0SKF
24-08-2017 PA0PAF
25-08-2017 PA0AAJ
08-08-2017 PA0LOK
20-06-2017 PA0ZR
17-04-2017 PA0BIE
24-05-2017 PA0JWK
05-03-2017 PA0JIL
30-12-2016 PA0GJK

OTC WIJZIGINGEN 2018
PA2HAR --> PA0HAR
PA2GRU --> PA0GRU
PA2JEF --> PA0GEH
PA0PMD --> PA0PCH
PE1JLB --> PA0HAC
PA2PBT --> PA0PBT
PA3DYA --> PA0AVK
PA0ERP --> PA0ZKU
PA2CRS --> PA0CRS
PA3DRO --> PA0DRO
PA1ALG --> PA0ALG
PA7AW --> PA0AGW
PA1AT --> PA0U
PA1HR --> PA0Q


HERINNERING 19 MAART 2018
Dit is een oproep aan alle OTC-leden die (nog) niet gereageerd hebben op de uitnodiging om deel te nemen aan de 68e OTC-Reünie op 8 april 2018 in de Soesterduinen.
Ondanks het feit dat we ons mogen verheugen in een positief verloop van de response op onze invitatie, zijn we er van overtuigd dat menig OTC-lid door omstandigheden nog geen reactie heeft gegeven via het registratieformulier op onze website. De inschrijving voor deelname aan de Reünie sluit op 31 maart 2018, dus u heeft nog 2 weken de tijd om te reageren, niet alleen om op te geven dat u ook komt, maar graag ook bericht van verhindering. Na 31 maart hebben we als organisatie echt een week nodig om alles voor de deelnemers aan de Reünie tot in de puntjes te kunnen regelen en ook het management van de Soesterduinen moet de kans krijgen om alle faciliteiten en keukenactiviteiten op orde te hebben als we daar arriveren.
U verwacht van ons natuurlijk een perfecte organisatie van de OTC-dag en door tijdig het formulier op de website in te vullen en op te sturen kunt u daaraan uw steentje bijdragen.

Wij hopen het streef-aantal deelnemers te gaan halen en wij zien er naar uit om u op, 8 april in de Soesterduinen persoonlijk de hand te mogen schudden. Het OTC-bestuur spoort u aan om, zo u dat al niet gedaan heeft, ons via het webformulier te laten weten of u deel gaat nemen aan het jaarlijkse OTC-treffen.

UITNODIGING VOOR DE 68e OTC REÜNIE
Op zondag 8 april 2018 organiseert het bestuur de 68e OTC reünie.
Wij hopen velen van u weer te ontmoeten op de tweede zondag van de maand april in restaurant De Soesterduinen. U bent, na voorafgaande aanmelding, vanaf 09:00 uur welkom.

NIET EERDER UITGEGEVEN PA- ROEPNAMEN
Het Agentschap Telecom heeft gecommuniceerd dat de beschikbare informatie vanaf de website onvolledig was. De database bevatte niet alle gegevens. Dit is ook de reden dat de roepnamen beschikbaar ''leken'' echter worden nu door het AT geblokkeerd.

Fred, PA0MER, heeft zich behoorlijk ingespannen om het AT te overtuigen dat de informatie uit de callboeken 1939/1947 gebruikt moest worden. Hieronder de antwoorden per e-mail van het AT.

Fred, bedankt voor je inspanningen!

NIEUWE WERKWIJZE UITGIFTE CALLSIGNS
Met ingang van 9 januari 2018 gaat Agentschap Telecom anders om met de uitgifte van callsigns aan radiozendamateurs. Een roepnaam wordt nog slechts éénmaal uitgegeven. De roepnaam blijft vervolgens verbonden aan de radiozendamateur, zelfs als de registratie eindigt. Een eenmaal toegewezen roepnaam wordt dus niet meer vrijgegeven.

Ook nieuw is dat PA0-roepnamen weer kunnen worden toegewezen. Let wel: dit geldt alleen voor nieuwe, niet eerder uitgegeven PA0-roepnamen. In het verleden uitgegeven PA0-roepnamen blijven beschermd. Agentschap Telecom voert deze wijziging door op verzoek van de verenigingen VERON en VRZA en in lijn met het voorstel dat de beide verenigingen hier samen voor hebben ingediend via het Amateuroverleg.

De identificatie is uniek en wordt slechts aan één registratiehouder toegewezen. Eenmaal uitgegeven identificaties blijven verbonden aan de registratiehouder, ook nadat de registratie is geëindigd.

De nieuwe “Identificatie radiostations” is HIER te downloaden.OTC LID PA0SSB
Wij zijn Zeeland - Zenderfanaat Terhole (28-03-2017)
Vanaf de weg lijkt het hele interessante kunst, maar wie dichter bij komt ziet dat Jan Ottens uit Terhole een gigantische radioantenne in zijn tuin heeft staan. Als vierjarig jongetje zag Jan een raket opstijgen, het begin van zijn interesse voor de ruimtevaart. Jan werd zendamateur en bouwde zijn eerste radioverbinding door vanaf zijn kamertje een plaatje af te laten spelen dat op de radio in de woonkamer te horen was.
CLICK HIER voor de YOUTUBE link

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2017
Lees HIER in de nieuwsbrief van 9-12-2017 de Kerst & Nieuwjaarsgroet.

Deze nieuwsbrief is aan 411 leden verzonden met een bekend e-mailadres. 32 leden hebben een ongeldige e-mail, vandaar dat er deze retour zijn gekomen. 248 leden hebben het nieuwsbericht geopend en gelezen.
Hiermee is 65% van de OTC leden geïnformeerd.

Het bestuur van de OTC wenst u een gelukkig en gezond 2018!

57e VERON Dag voor de RadioAmateur
Op 4 november 2017 vond de 57e VERON Dag voor de RadioAmateur plaats. Deze dag werd georganiseerd door de VERON. De Evenementencommissie had weer een aantrekkelijk programma voor bezoekers samengesteld. Naast het officiële gedeelte ware er diverse lezingen, zelfbouwtentoonstelling, AMRATO en natuurlijk de OTC Stand. Het was een succesvolle dag, waar een aantal aspirant leden zich hebben aangemeld. Vele bekenden en onbekenden hebben dit jaar onze opvallende RODE stand kunnen vinden.
Op de foto: bezoeker Chris PA2CRS (rode jas), Voorzitter Hans PA0HWB én Peer, PA2PBT, die als vrijwilliger de gehele dag op de stand heeft gestaan. Het bestuur nodigt u dan ook graag uit om volgend jaar deel te nemen aan de DvdRA bij de OTC. Als stand bemanning of als bezoeker!

OLD TIMERS CLUB (OTC)
De OTC is er voor iedereen die voldoet aan de lidmaatschapscriteria, we staan open voor alle gezindten en levensbeschouwingen, we mengen ons totaal niet in verenigingspolitiek, we vormen een vriendenkring waarin ook de partners worden betrokken, we herstellen verloren gegane contacten tussen mede-amateurs en proberen een brug te slaan tussen de actieve leden en leden die om welke reden dan ook in een isolement terecht gekomen zijn, door proactief onderlinge contacten tussen leden te leggen.

De OTC leden en hun partners met hun gemeenschappelijke achtergrond en belangstelling ontmoeten elkaar een maal per jaar in een ongedwongen sfeer tijdens de OTC reünie. We proberen al jaren om het onterechte imago van een oubollige club bejaarde zendamateurs, die met elkaar oude koeien uit de sloot halen, te doorbreken en duidelijk te laten zien dat we een actieve vriendenclub zijn met eigentijdse ideeën. Op dit moment telt de OTC 460 leden. De laatste jaren worden de reünies door gemiddeld 130 deelnemers bezocht.

BESTUUR OTC
Het OTC bestuur bestaat uit leden die op vrijwillige basis, naast hun andere dagelijkse verplichtingen, de OTC runnen, de reünie organiseren de website bijhouden, PI4OTC uitzendingen coördineren en overige zaken regelen.

Voorzitter: Hans Weijers PA0HWB
Penningmeester: Derk van Dijken PA0DVD
Secretaris: Henk van der Honing PA1A

CLUBCALL OLD TIMERS CLUB PI4OTC
Elke woensdag is PI4OTC in de lucht! PI4OTC is géén verenigingszender, maar de clubcall van de OTC. QRG 3692 KHz QTR 09:00 tot 10:00 (lokale tijd) OTC-net onder de call PI4OTC.
Zie HIER het actuele uitzendschema voor PI4OTC

HISTORIE OTC
Wie van hen het initiatief heeft genomen weten we niet maar in 1950 besluiten een aantal Rotterdamse- en Haagse zendamateurs tot de oprichting van een gezelligheidsclub voor oudere zendamateurs. In ons jargon Old -Timers genaamd. De groep bestond uit de volgende OM's: A. Moerman, PA0BK – A.N. Dekker, PA0DA – G.W.J.v.d.Water, PA0HR – J. Stufkens, PA0JK – H.M.E. Linse, PA0UB – G.v. Rhijn, PA0VR – J.S. Kanters, PA0ZO en C.M. Zoetmulder, PA0ZM. Op 26 oktober 1950 wordt de club ten huize van PA0UB opgericht.
De oprichtingsakte is een handgeschreven blocnote velletje.

Lees het volledige artikel: HIER

ERELEDEN OTC
Dick Rollema, PA0SE (SK)
Cor Moerman, PA0VYL (2-4-2017)

LID WORDEN VAN DE OTC
Om lid te worden van de OTC moet u als kandidaat voor het lidmaatschap door tenminste twee OTC-leden worden ondersteund. (LEDENLIJST). De Oldtimer is Nederlander en voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
1. Gedurende 25 jaar of langer in het bezit zijn van een geldig registratiebewijs.
2. 65 jaar of ouder is en minstens 10 jaar in het bezit zijn van een geldig registratiebewijs.
OPMERKINGEN
1. Het bestuur behoudt zich het recht voor de kandidatuur en het lidmaatschap nader te beoordelen.
2. De éénmalige contributie bedraagt minimaal € 30,- (inclusief insigne en certificaat).

U kunt HIER het lidmaatschap van de OTC aanvragen.

CONTACT OPNEMEN
U kunt gebruik maken van het CONTACT formulier voor al uw vragen en opmerkingen.

BANKREKENING OTC
OTC IBAN NL07 INGB 00 0316 3549
U kunt de OTC ook ondersteunen door een donatie te doen onder vermelding uw CALL.
Alvast onze hartelijke dank!